Kupno zadłużonej
nieruchomości

Hipoteka wpisana w księdze wieczystej bądź innego rodzaju obciążenie nieruchomości budzi uzasadnione obawy potencjalnych nabywców

Jak wykreślić
hipotekę?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Powstaje ono z chwilą wpisu do księgi wieczystej. Związane jest to zwykle z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.

Jakie mieszkania się
nie sprzedają?

Wady mieszkania są nieraz kwestią subiektywną. Co dla jednego jest przeszkodą nie do pokonania i powodem do odrzucenia lokalu już na starcie, dla innego nie jest wielkim problemem.

Jak kupić mieszkanie z licytacji komorniczej

Mieszkania na sprzedaż Poznań

Jednym z argumentów przemawiających za zakupem mieszkania z licytacji komorniczej jest niewątpliwie atrakcyjna cena. Podpowiadamy, jak wygląda zakup takiego mieszkania i na co warto zwrócić uwagę.

Licytacje komornicze przeprowadzane są na wniosek wierzyciela w sytuacji, gdy nie ma innego sposobu zaspokojenia wierzytelności. Środki ze sprzedaży nieruchomości są wówczas przeznaczane na pokrycie długu oraz kosztów postępowania komorniczego.

licytacja komornicza

Licytacje komornicze muszą być obwieszczone na minimum dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Informacje o aktualnie dostępnych nieruchomościach zamieszczane są w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej. W takiej licytacji może wziąć udział niemal każdy (wyjątki podajemy poniżej), kto wpłaci wadium, czyli rękojmię równą 10% sumy oszacowania wartości nieruchomości. Wadium musi się znaleźć na koncie komornika najpóźniej na dzień przed planowaną licytacją.

Uwaga: istnieje pewna grupa osób, które nie mogą uczestniczyć w licytacjach. Należą do nich: dłużnik, jego dzieci, rodzice, rodzeństwo i małżonek/małżonka; komornik i również małżonek/małżonka oraz najbliżsi krewni; osoby, które wcześniej uczestniczyły w licytacji i nie wykonały jej warunków (nie zapłaciły całej kwoty w terminie); osoby obecne w charakterze urzędowym; osoby, które potrzebują zezwolenia organu państwowego, a nie przedstawiły go.

Problemy, na jakie można się natknąć w mieszkaniach z licytacji, to przede wszystkim lokatorzy, którzy nie chcą się wyprowadzić. Zdarzają się też różnego rodzaju obciążenia. Wreszcie mieszkanie takie może być w złym stanie techniczym i wymagać sporych nakładów finansowych, zanim będzie można z niego korzystać.

Dlatego przed licytacją należy dokonać oględzin nieruchomości oraz przejrzeć związane z nią dokumenty – protokół oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów. Terminy i godziny, w których można to zrobić, podawane są w obwieszczeniach o licytacji. Warto też zdobyć jak najwięcej informacji o nieruchomości od komornika. Po wygraniu licytacji będzie już na to za późno. Jeśli okaże się, że nieruchomość zajęta jest przez lokatorów, którzy nie mają zamiaru się wyprowadzić, może być potrzebne postępowanie eksmisyjne. O eksmisji piszemy więcej w innym artykule.

Przed zakupem należy posiadać gotówkę w kwocie równej wadium, lecz resztę ceny nieruchomości można sfinansować z kredytu. W tym celu dobrze jest wcześniej ustalić z bankiem warunki przyznania takiego kredytu i uzyskać od niego promesę.

Cena wywoławcza wynosi zwykle 3/4 kwoty oszacowania. Jeśli nie uda się sprzedać nieruchomości na pierwszej licytacji, ogłaszana jest druga. Wówczas nieruchomość oferuje się już za 2/3 oszacowanej wartości. Zdarzają się także licytacje w trybie uproszczonym, dotyczące tylko niektórych rodzajów nieruchomości, gdzie na drugiej licytacji cena wywoławcza to połowa ceny oszacowania.

Licytacja odbywa się ustnie. Po jej wywołaniu komornik podaje najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości. Licytanci podają swoje oferty, przy czym postąpienie musi wynosić co najmniej 1% ceny wywołania, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. Licytacja kończy się, gdy nie ma już nowych ofert. Wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Wpłacone przez nią wadium zostanie zaliczone na poczet kosztów nieruchomości. Pozostali licytanci odzyskują swoje wadium.

Kontakt
z nami